Categorie: Algemeen

Samen staan we sterker

it bedrijven

Veel bedrijven hebben het in deze huidige tijd niet gemakkelijk, ze moeten knokken om hun hoofd boven water te houden. En dat is geen gemakkelijke taak. Zo heb je een buurman ondernemer en zo staat het pand naast je ineens weer leeg. Waarschijnlijk ken je als ondernemer je buren niet eens, misschien van naam, maar […]


Crowdfunding als alternatieve financieringsvorm

Financieel Onafhankelijk worden

Sinds het begin van de economische crisis is er voor ondernemers veel veranderd. De geldkraan werd acuut dichtgedraaid, waardoor veel bedrijven op de fles gingen of startende ondernemers ineens geen geld konden lenen om in hun bedrijf te steken. Maar ondernemers zijn slim en vonden een alternatieve manier om te investeren in hun bedrijf en […]


Financieel onafhankelijk worden

Financieel Onafhankelijk worden

Minder of zelfs niet meer te hoeven werken om rond te kunnen komen – het is een droom die veel mensen diep van binnen koesteren. Probeer je zelf maar eens voor te stellen hoe het zou zijn als je al die tijd over zou hebben – wat zou je er allemaal mee doen? Toch overweeg […]


Aanpassingen Werkloosheidswet 2016

aanpassingen werkloosheidswet 2016

Mocht u in een situatie terechtkomen waarbij u geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, dan kunt u een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. Met deze WW-uitkering kunt u het verlies aan inkomen tussen twee banen opvangen. Desondanks worden er wel wat voorwaarden gesteld aan de WW-uitkering, bijvoorbeeld voorwaarden over hoe lang u ononderbroken heeft gewerkt. Het kabinet is […]


Onderdelen goede administratie

wanbetalers, hoe ga je er mee om

Het bijhouden van een goede administratie is voor een ondernemer erg belangrijk. Ten eerste omdat dit wettelijk verplicht is en het de basis vormt van de belastingaangifte. Maar het is natuurlijk ook erg belangrijk om zelf een goed overzicht te hebben van de inkomsten, kosten en winst voor de bedrijfsvoering van de onderneming. Maar wat […]


Het belang van een goede administratie

wanbetalers, hoe ga je er mee om

Een gedegen administratie is van groot belang, zowel voor uw eigen bedrijfsvoering maar ook om te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen als ondernemer. Voor het doen van belastingaangifte is een deugdelijke administratie ook noodzakelijk. Onder administratie worden alle gegevens verstaan die betrekking hebben op uw bedrijf. De gegevens die u elektronisch vastlegt (bijvoorbeeld met de […]