communicatietips voor ondernemers

In 2020 zijn er weer fiscale en wettelijke veranderingen voor huizenbezitters en voor kopers en verkopers. We hebben de belangrijkste zaken voor je op een rij gezet. Deze veranderingen mag je in ieder geval niet missen!

  • Impuls woningmarkt door kabinet
  • Starters krijgen het (waarschijnlijk) iets makkelijker
  • Tweeverdieners kunnen in 2020 meer lenen
  • De WOZ-waarde gaat omhoog
  • Verdere beperking aftrek hypotheekrente

Impuls woningmarkt door kabinet

Om de woningmarkt een impuls te geven, heeft het kabinet 2 miljard euro vrijgemaakt. Dit bedrag is bedoeld om nieuwbouwprojecten te stimuleren. Ook wordt er geld uitgetrokken om woningcorporaties te stimuleren om te bouwen.

Starters krijgen het (waarschijnlijk) iets makkelijker

Waarschijnlijk krijgen starters het iets makkelijker op de woningmarkt. Het kabinet kijkt namelijk naar maatregelen die starters een betere positie geeft t.o.v. beleggers die huizen kopen om te verhuren. De volgende maatregelen worden onderzocht:

  • Afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters en verhoging van de belasting voor beleggers
  • Zelfbewoningsplicht voor kopers van bestaande woningen
  • Strengere regels voor het verkrijgen van een hypotheek voor huurwoningen. Door de maximale loan-to-value voor de buy- to-let hypotheken te begrenzen, kunnen beleggers minder lenen voor de koop van een huurwoning
  • Zwaardere belasting van het vermogen in box 3 voor beleggers in woningen en een andere wijze van belasting van huurinkomsten

Welke maatregelen uiteindelijk worden doorgevoerd is nog niet bekend.

Tweeverdieners kunnen in 2020 meer lenen

In 2020 stijgt het bedrag dat tweeverdieners mogen lenen voor de aankoop van een eigen woning. Tweeverdieners kunnen hierdoor een hogere hypotheek krijgen op basis van hun gezamenlijke inkomen. In 2019 werd het laagste inkomen voor 70% meegeteld. In 2020 telt het laagste inkomen mee voor 80%. Ook is er de mogelijkheid om bovenop de marktwaarde 6% bij te lenen voor verduurzaming van de te kopen woning, zonder dat hiervoor een inkomenstoets plaatsvindt. 

De WOZ-waarde gaat omhoog

De Waarderingskamer verwacht dat de WOZ-waarde in 2020 gemiddeld met 8-10 % stijgt. De WOZ-waarde van je woning wordt door je gemeente vastgesteld. Diverse gemeentebelastingen worden bepaald op basis van de WOZ-waarde van je woning. Een hoger WOZ-bedrag zal dus ook een hogere aanslag betekenen en een hoger eigenwoningforfait.

Verdere beperking aftrek hypotheekrente

In 2020 wordt het hoogste tarief waartegen je hypotheekrente kunt aftrekken versneld afgebouwd met 3%. Hierdoor kan je de aftrekbare kosten van je eigen woning tegen maximaal 46% aftrekken. Dit geldt alleen als je inkomen hoger is dan €68.507,-.

Nieuws door Partners in Wonen

Dit nieuws verscheen eerder in de nieuwsbrief van Partners in Wonen. Je kent hen vast beter als: Boekholt & partners, ben-s.nl, Boekholt nieuwbouwspecialist, Scherp financieel advies en ben-s.nl verhuur & beheer.

Door admin