Wat doet een casemanager verzuim

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over casemanagement. Dit terwijl het een zeer inspirerend beroep is. Je kunt echt iets betekenen voor mensen en een bedrijf. Daarnaast zijn er vacatures casemanager in overvloed te vinden. De kans is dan ook klein dat je met de juiste papieren lang zonder werk komt te zitten. 

In dit artikel gaan we dieper in op de werkzaamheden van een casemanager verzuim. Want wat doet hij of zij eigenlijk? En wat kan hij betekenen voor een bedrijf? Wanneer worden ze ingeschakeld? Hieronder vind je alle benodigde informatie. Zowel voor bedrijven die overwegen om een casemanager verzuim in te schakelen als mensen die zich afvragen of dit werk iets voor hen is. 

Wat is een casemanager verzuim? 

Een casemanager verzuim wordt ingeschakeld op momenten dat personeelsleden voor langere tijd afwezig zijn. Hun afwezigheid kan verschillende oorzaken hebben. Soms heeft het een fysieke oorzaak, maar het komt ook voor dat dit psychisch is of dat er simpelweg te veel stress is op het werk of dat men door problemen met collega’s simpelweg niet meer durft of kan werken. In dat geval heb je als leidinggevende een lastige taak. Je bent verplicht om de medewerker door te betalen. Ook als deze niet in staat is om te werken. Het is echter wel belangrijk dat er zo snel mogelijk een oplossing komt. Als dit niet lukt en de medewerker langer dan zes weken afwezig is, dan zal een casemanager verzuim ingeschakeld moeten worden. De casemanager is verantwoordelijk voor het re-integratieproces en gaat ook na of alle te doorlopen stappen ook daadwerkelijk genomen worden. 

De taken op een rij 

Maar wat houdt dit werk dan precies in? Wat is de belangrijkste rol van de casemanager verzuim? 

Het is belangrijk om te beseffen dat deze persoon onafhankelijk is. Hij trekt geen partij als er frictie ontstaat tussen de werkgever en de medewerker. Hij hoort beide partijen aan en draagt bij aan een goede re-integratie na een lang ziektebed. Deze persoon is tevens het aanspreekpunt voor beide partijen. Dat geldt niet alleen voor de medewerker en de leidinggevende, maar ook voor de arboarts en alle andere betrokkenen. Zo wordt alle informatie op de juiste manier verzameld en waar nodig gedeeld. 

De casemanager is ook verantwoordelijk voor het bijhouden van het dossier en het controleren of alle wettelijke stappen op de juiste manier worden uitgevoerd. Als er twijfel ontstaat over de wettelijke verplichtingen, kan hij uitkomst bieden. 

Besef goed dat een casemanager verzuim niet betrokken is bij het medische deel. Hij is geen arts of deskundige en kan hierover dus ook niet oordelen of advies geven. Hij doet het met de informatie die gegeven wordt vanuit de medische wereld. Vervolgens wordt deze informatie meegenomen om een dossier op te bouwen en vervolgstappen te zetten. De belangrijkste taak van de casemanager is om de gesprekken te voeren, te evalueren en te controleren of alles gebeurt volgens de wet. 

Door Max