overzicht financiele situatie

Ontwikkelaars software en applicaties koplopers in groei opdrachten

Rotterdam, 1 juli 2015 – De Freelance Markt Index (FMI) is de eerste helft van 2015 met 18 procent gestegen naar 282 punten en bereikt daarmee het hoogste punt sinds december 2010. Over heel 2014 steeg de index met 12 procent. De nog sterkere groei in de eerste helft van het jaar laat zien dat de economie in ons land zich stevig ontwikkelt.

De index geeft weer hoe de Nederlandse freelancemarkt zich ontwikkelt door de cijfers van het CBS, de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en het aantal opdrachten op de grootste werkmarktplaats van Nederland Freelance.nl samen te nemen. De FMI analyseert sinds 2009 de ontwikkelingen op de freelancemarkt.

Freelance.nl is met ruim 250.000 geregistreerde freelancers en 2.500 unieke opdrachtgevers per kwartaal marktleider in het aanbieden van freelanceopdrachten. In het afgelopen half jaar werden bijna 23.000 opdrachten geplaatst, tegenover bijna 19.000 in dezelfde periode vorig jaar. In absolute aantallen zijn de categorieën software & applicaties, netwerk & systemen en management het grootst. De sterkste groei vond in de eerste helft van 2015 plaats in de categorieën advies & educatie, software & applicaties en netwerk & systemen.

Kopgroep

“De Nederlandse economie ontwikkelt zich voorspoedig en de freelancers profiteren daarvan mee. Freelance ontwikkelaars van software en applicaties profiteren het meest, zo blijkt uit de cijfers. Ze vormen inmiddels de kopgroep”, aldus Rob Bergers, directeur van werkmarktplaats Freelance.nl.

Het in 2014 ingezette economisch herstel is in de eerste helft van het jaar in een stroomversnelling terecht gekomen. “Je ziet in bijna alle sectoren de vraag naar tijdelijk werk toenemen”, aldus Bergers. “Economische onzekerheden en geopolitieke spanningen worden overvleugeld door een nog steeds groeiend optimisme.” De grootste factor voor de groei van de freelancemarkt is de onomkeerbare maatschappelijke trend naar flexibilisering van de arbeid. “Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers willen flexibelere projecten of werk. Het aantal freelancers en ZZP’ers neemt toe omdat het werkaanbod groeit.”

freelance markt

Over de Freelance Markt Index (FMI)

Het CBS meet maandelijks met de conjunctuurtest onder andere het economisch klimaat. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) presenteert 4-wekelijks het aantal gewerkte uren in de uitzendsector. Traditioneel is de uitzendsector de plek waar het eerst de ontwikkeling van het economisch klimaat wordt gevoeld. Bij de analyse van de ABU-cijfers, de CBS conjunctuur index en de ontwikkeling in het aantal opdrachten op Freelance.nl blijkt een vergelijkbare trend zichtbaar.

Over Freelance.nl en de markt

Freelance.nl is met ruim 250.000 geregistreerde freelancers en 40.000 opdrachtgevers marktleider in het aanbieden van freelanceopdrachten. Het totaal aantal werkzame personen in Nederland bedraagt 8,7 miljoen, circa 12 procent van de werkzame beroepsbevolking heeft een eigen bedrijf. Nederland ligt daarmee op het Europees gemiddelde. Het grootste deel van degenen met een eigen bedrijf werkt zelfstandig als freelancer. Deze groep neemt in omvang toe en wordt ook economisch gezien steeds belangrijker voor Nederland. Zie ook www.freelance.nl/?p=fmi

Door admin