beleggingen voor pensioen

De lastenverlichting van 5 miljoen euro zorgt voor positieve geluiden bij zowel werknemers als werkgevers. Eindelijk is er licht aan het eind van de tunnel. Gaat het tijdperk van forse bezuinigen en herstructureringen zijn vruchten afwerpen?

Voldoende mogelijkheden voor de MKB en ZZP-er

De lastenvermindering geeft perspectief aan de werkgevers. Maar wat verandert er nu daadwerkelijk voor de bedrijven?

  1. Invoering van Loonkostenvoordelen en het lage-inkomensvoordeel: werkgevers kunnen mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt nu gewoon in dienst nemen. Dit wordt voor werkgevers aantrekkelijker gemaakt omdat zij een tegemoetkoming van € 2000 (maximaal) per werknemer krijgen, die rond het minimum loon zit. Hierdoor blijven de loonkosten laag.
  2. Aantrekkelijk premiekorting voor kleine werkgevers: Als werkgevers werkloze jongeren, ouderen of arbeidsgehandicapten in dienst nemen, dan krijgen zij daarvoor een aantrekkelijkere premiekorting. Tot nu toe was het voor werkgevers helemaal niet aantrekkelijk om deze mensen aan te nemen, omdat de af te dragen premies lager waren dan de premiekorting.
  3. Het maken van duidelijke afspraken met het MKB over duurzame inzetbaarheid van werknemers: de verhoging van de AOW-leeftijd en de steedsveranderende arbeidsmarkt vraagt om duurzame inzetbaarheid van werknemers. Er zullen meer middelen beschikbaar gesteld worden om dit mogelijk te maken.
  4. Payrollwerknemers krijgen dezelfde rechten als normale werknemers: er mag geen verschil meer bestaan tussen werknemers die direct in dienst zijn bij de werkgever en payrollwerknemers. Werkgevers zullen door deze wet geen nadeel van payroll ondervinden met alleen eigen personeel in dienst.
  5. De ZZP-er krijgt de kans om pensioen op te bouwen: Als een ZZP-er een beroep moet doen op de bijstand, hoeft deze niet meer eerst zijn eigen pensioen op te eten. Er zal onder voorwaarden vrijlating van het pensioenvermogen plaatsvinden.
  6. Er komt een aanvullend actieplan voor MKB: MKB krijgt meer mogelijkheden om te groeien. Er worden financieringsmaatregelen getroffen voor nieuwe MKB-kredieten. Dit kan oplopen tot 2,5 miljard euro. Vanaf 2017 wordt er 50 miljoen euro beschikbaar gesteld als durfkapitaal. Hierdoor wordt het particulieren mogelijk gemaakt om te investeren in nieuwe en bestaande bedrijven.
  7. RDA en WBSO worden samengevoegd en effectiever geregeld: de WBSO verlaagt de loonkosten en andere kosten/uitgaven van een onderzoeksproject. Denk hierbij aan onderzoeksapparatuur. Ondernemers kunnen dit voordeel direct verrekenen via de belastingaangifte. Zelfstandigen krijgen een vaste aftrek en bedrijven hoeven minder loonheffing te betalen. De aanvraagprocedure wordt eenvoudiger gemaakt en het beschikbare budget wordt verhoogd.

Vooral pluspunten

De nieuwe mogelijkheden die worden ingevoerd, zijn over het algemeen allemaal pluspunten. Gelukkig is de verlaging van de zelfstandigenaftrek en de verhogingen van de belastingen voor ondernemers in box 2, inkomen uit aanmerkelijk belang voorlopig van tafel geschoven. Maar ook de geplande BTW verhoging van producten en diensten die in het lage tarief vallen zijn van de baan, alsmede de voorgenomen bezuiniging van 100 miljoen euro op de innovatieregelingen.

Door admin