aanpassingen werkloosheidswet 2016

Per 1 juli 2015 worden er een aantal wijzigingen in de werkloosheidswet doorgevoerd. De volgende punten zullen veranderen voor mensen met een WW-uitkering:

Passende arbeid

Bij de huidige regelgeving heeft u nog de mogelijkheid om een jaar lang alleen op zoek te gaan naar arbeid die bij uw huidige opleidings- en werkniveau past. Na een jaar is alle arbeid, ongeacht niveau, passend. Per 1 juli a.s. wordt al na een half jaar alle arbeid als passend gezien.

Werken bij een WW-uitkering

Wanneer u deels gaat werken bij een WW-uitkering en het loon wat u hiervoor krijgt, is maximaal 87,5% lager dan de uitkering, dat krijgt u een aanvulling van de WW. Dit heeft een positief effect op de door het totaal door u te ontvangen inkomen. Voorbeeld: U verdiende €3.000 per maand voordat u werkloos werd. Uw WW-uitkering is 70% van het maandloon, t.w. €2.100. U gaat werken en verdient dan €1.000. Uw aanvulling van de WW wordt nu gebaseerd op het oorspronkelijke maandloon minus de nieuwe inkomsten uit arbeid (3000-1000= 2000). 70% van €2.000= €1.400 als nieuw bedrag aan WW plus de €1.000 uit nieuw arbeidsinkomen. Een vooruitgang van €300 euro. Het systeem van urenverrekening wordt vervangen door inkomensverrekening. U wordt hiermee gestimuleerd om vooral aan het werk te gaan als u een WW-uitkering ontvangt.

Looptijd WW

Ook op het gebied van de looptijd van de WW vinden er veranderingen plaats. De looptijd van de WW-uitkering wordt korter. Nu duurt een WW-uitkering nog maximaal 38 maanden, maar na 1 juli 2015 zal dit teruggebracht worden naar 24 maanden, een jaar en 2 maanden korter. Een werkgever kan in de cao afspraken over aanvullingen op de WW vastleggen.

Arbeidsverleden en de looptijd van WW

Voor elk jaar van uw arbeidsverleden krijgt u een maand WW-uitkering toegewezen. Vanaf de eerste tien jaar arbeidsverleden krijgt u een halve maand WW.

Voor wie?

  • Starters met een WW-uitkering
  • Werkgevers

Wanneer?

De Wet Werk en Zekerheid is het overkoepelende geheel van de wijzigingen in de WW. De wijzigingen op het gebied van ‘Passende arbeid’ en ‘WW-uitkering en werken’ gaan in op 1 juli 2015. Deze wijzigingen gelden voor mensen die op of na 1 juli 2015 een nieuwe WW-uitkering krijgen. De wijzigingen in de duur van de uitkering en het arbeidsverleden gaan in op 1 januari 2016. De verkorting van de duur van een WW-uitkering wordt in stappen uitgevoerd. Dit wordt uitgesmeerd over de periode vanaf 2016 tot en met 2019.

Door admin