Het bijzondere aan de regeling voor transitievergoedingen is dat het ook van toepassing is voor de flexwerkers binnen een bedrijf. Wanneer uw bedrijf meer dan 25 werknemers heeft, dan hebben die werknemers na een dienstverband van twee jaar of langer recht op deze vergoeding.

En waarom wordt de vergoeding dan wel toegekend? Het is niet makkelijk nieuw werk te vinden en het aantal mensen dat werkt onder kortdurende contracten zal alleen maar verder toenemen. Bij ontslag zonder schuld of beëindiging van het contract, omdat de opdracht is vervuld wordt van de werkgever verwacht dat hij deze vergoeding betaald om zijn voormalig werknemer te helpen bij het vinden van ander werk.

Natuurlijk zijn er berekeningen nodig om de hoogte van de uitkering te bepalen. Bij die berekeningen wordt uitgegaan van periodes van zes maanden. Het gaat om een zesde deel van het maandsalaris voor elk half jaar van eerste tien jaar van het arbeidscontract. Dat gaat omhoog naar een vierde deel van het maandsalaris wanneer de werknemer langer dan tien jaar gewerkt heeft, voor elk half jaar voorafgaand aan die tien jaar.

Een paar positieve voorwaarden

Er zijn ook een paar voorwaarden voor de werknemer. Heeft de werkgever kosten gemaakt, aan scholing of training om de inzetbaarheid van zijn werknemer bij andere bedrijven te bevorderen, kan hieruit een korting ontstaan. Dan krijgt de werknemer dus minder geld.

Maar ook kosten voor outplacement kunnen van het uit te keren bedrag worden afgetrokken. De voorwaarden voor deze kortingen zijn nog niet in regels vastgelegd. De outplacement moet wel plaats hebben gevonden om de werknemer meer inzetbaar te maken buiten het bedrijf.

Er zijn ook voorwaarden waar de werknemer aan moet voldoen

Het zal duidelijk zijn dat bij een ontslag wegens verwijtbaar gedrag de werknemer zijn transitievergoeding verliest. Daarbij moet sprake zijn van bijvoorbeeld diefstal, verduistering of bedrog. Om het bedrog als voorbeeld te nemen, een werknemer kan zijn productie beter voorstellen dan het in werkelijkheid is.

Dat zal schade veroorzaken voor het bedrijf van de werkgever. Producten die niet gemaakt zijn, maar wel in de productievoorraad worden vermeldt, kunnen niet verkocht worden. Een klein bedrog kan dus uitlopen in een grote schadepost voor de werkgever. Ook dat is verwijtbaar gedrag.

Er is nog een wat vervelende beperking

De regeling gaat in op 1 juli 2015. Is het ontslag aangezegd voor die datum, maar wordt het pas uitgevoerd na 1 juli geldt de regeling niet. Ook een ontslag via het UWV zal tot gevolg hebben dat de vergoeding niet wordt toegekend.

De transitievergoeding is geen aanvulling op een werkloosheidsuitkering maar een vergoeding om te helpen bij de overgang naar een nieuwe baan. De vergoeding kan gebruikt worden om de scholing of opleiding uit te breiden, maar ook om een ander vak aan te leren.

Meer weten over de transitievergoeding en/of ontslag? Kijk op http://www.ontslagspecialist.nl.

Door admin