Urenregistratie Implementatie - Download Whitepaper

Urenregistratie Implementatie - Download Whitepaper
Er zijn tegenwoordig heel veel systemen en tools voor urenregistratie op de markt. De geboden functionaliteit en de kwaliteit daarvan verschillen nogal. WATCH heeft daarom een website en whitepaper gelanceerd om organisaties te helpen bij het kiezen van het best passende urenregistratiesysteem.

Onlangs heeft het bedrijf achter WATCH Projectbeheer een nieuwe site en whitepaper ontwikkeld waarmee ze organisaties efficiënte handvatten geeft om stap voor stap, op een gestructureerde wijze, zelf de keuze kan maken uit het aanbod aan systemen. U wordt in zes stappen meegenomen in het keuzetraject, waarbij de eigen wensen en eisen centraal staan. Iedere organisatie heeft immers een unieke werkwijze. Een goed pakket moet op deze werkwijze aansluiten.

Waarom dit initiatief vanuit WATCH Projectbeheer?

De eigenaar van het urenregistratiesysteem zegt daar het volgende over: “Wij zijn er natuurlijk van overtuigd dat ons pakket het béste urenregistratiesysteem op de markt is. WATCH is in de afgelopen 15 jaar uitgegroeid tot een zeer compleet en tegelijkertijd toch nog flexibel systeem. We hebben over de jaren uiteraard ook veel ervaring opgedaan met implementatietrajecten bij zeer verschillende organisaties. Soms kwamen bedrijven pas na verschillende omwegen bij WATCH uit. Dat bleek vaak te liggen aan het vooronderzoek, waarin te weinig aandacht was voor de eisen waaraan een pakket moest voldoen. Het systeem waar dan aanvankelijk voor was gekozen, bleek achteraf toch niet te volstaan. Hoe beter doordacht de keuze van een goed urenregistratiesysteem dus is, hoe groter de kans dat deze keuze uiteindelijk op WATCH zal vallen.”

Liever in printversie?

De informatie op de website is ook als een whitepaper te downloaden. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om een eigen lijst van wensen en eisen samen te stellen.

Door admin