elektrische fiets uitruilen
elektrische fiets uitruilen

Veel werkgevers bieden de mogelijkheid om een elektrische fiets te kopen met bijvoorbeeld uw brutoloon. De aanschafprijs van de e-fiets wordt dan verrekend met uw brutosalaris waardoor u tijdelijk een hoger nettosalaris heeft en zo uw aanschafbedrag deels terugkrijgt. Het voordeel is afhankelijk van de hoogte van uw salaris en werktijdfactor, maar het bedraagt gemiddeld ongeveer 30%. Uw fiscale loon wordt namelijk tijdelijk verlaagd met het te verrekenen bedrag voor de elektrische fiets. Het nettosalaris wordt daardoor hoger. Het verschil tussen je “oude” nettosalaris en het “nieuwe” is je fiscale voordeel.

Vereenvoudigd rekenvoorbeeld bij fietsregeling:

Zonder fietsMet fiets
Bruto-salaris€2.500,-€2.500,-
Fietsaftrek€750,-
Fiscale loon€2.500,-€1.750,-
Loonheffing€875,-€615,-
Netto-salaris€1.625,- (2500-875)€1.885,- (2500-615)
Tabel voorbeeldberekening uitruilen elektrische fiets

Fiscale voordeel in dit voorbeeld is €260,- netto, wat gezien kan worden als
ontvangen belastingvoordeel op de aanschaf van de elektrische fiets.

Is je brutoloon niet toereikend om alles in één maand te verrekenen, bijvoorbeeld omdat u geen
volledige baan hebt, dan kunt u aangeven in hoeveel maanden je wilt verrekenen. Dit is maximaal zes
maanden. Bij een verrekening via uw vakantiegeld, 13e maand of eindejaarsuitkering kunt u alles in
een keer laten verrekenen.

Let op!

Het laten verrekenen met uw fiscale loon heeft wel consequenties bij eventuele werkloosheid of
arbeidsongeschiktheid. De hoogte van uw loon daalt dan tijdelijk, wat van invloed kan zijn op de
hoogte van een mogelijke uitkering voor arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Photo by Wolfram Bölte on Unsplash

Door admin