administratie bv

Ondernemen is topsport wordt vaak gezegd. En net als in de topsport kan het soms even tegenzitten. Dat betekent dat je moet herpakken, analyseren, soms saneren of je koers wijzigen om weer de wind in de zeilen te krijgen. Maar heb je alles geprobeerd en lukt het toch niet om weer financieel gezond te worden? Dan is soms faillissement en uiteindelijk het stoppen met je onderneming de enige optie. In dit artikel zetten we uiteen wat de mogelijkheden zijn voor het beëindigen van een BV.

administratie bv

Emoties een plek geven

Er komt veel kijken bij het stoppen met een onderneming, maar wat niet onderschat mag worden is het rouwproces dat erbij komt kijken. In veel gevallen stoppen ondernemers hun ziel en zaligheid in hun bedrijf en als dat dan moet eindigen voelt dat als verlies. Daarom wordt ook vanuit alle kanten geadviseerd om dit als ondernemer niet alleen te doen en hulp in te schakelen van experts. Bij de liquidatie van een besloten vennootschap zijn er veel zaken waar je niet zo snel aan denkt als ondernemer en met behulp van een specialist weet je zeker dat je niets vergeet.

Stappen voor het beëindigen van een besloten vennootschap

Zoals gezegd: er komt veel bij kijken. Hieronder een overzicht van de verschillende stappen die je in dit proces moet doorlopen.

 • Controleer de afspraken met de medeaandeelhouders
  Medeaandeelhouders hebben rechten bij opheffing die zijn vastgelegd in de statuten en/of een aandeelhoudersovereenkomst. Deze dienen nageleefd te worden.

 • Onderzoek de financiële gevolgen
  Er moet een eindbalans opgemaakt worden, zodat u weet welke voorraden, bedrijfsmiddelen, overeenkomsten en schulden er zijn.

 • Onderzoek mogelijkheden op een uitkering
  Ook ondernemers hebben mogelijkheden op een uitkering, bijvoorbeeld via de Bbz of IOAZ. Het is verstandig om uit te zoeken of je hiervoor in aanmerking komt.

 • Personeel informeren en ontslaan
  Om personeel te ontslaan, dient een ontslagvergunning aangevraagd te worden en zal er een sociaal plan opgesteld moeten worden. En natuurlijk zal het personeel geïnformeerd moeten worden over het feit dat de onderneming stopt en ze dus ontslagen zijn. Emotioneel kan dit de zwaarste stap zijn.

 • Informeer je klanten en leveranciers
  Klanten en leveranciers moet natuurlijk ook op de hoogte gesteld worden van de beëindiging van de BV.

 • De BV laten ontbinden (liquideren)
  Via de KVK kun je de ontbinding van je BV doorgeven. De KVK heeft hier een speciaal formulier voor op hun website. Het officiele besluit tot het ontbinden wordt genomen in de aandeelhoudersvergadering en de BV stopt dan ook als jij als ondernemer en de aandeelhouders hierover consensus bereiken. Een toekomstige datum kiezen kan ook.

  In het geval dat er schulden overblijven zul je faillissement moeten aanvragen. Is er geen vermogen meer over, dan kan turboliquidatie een optie zijn.

 • Schrijf de bv uit bij de KVK
  Als de BV is ontbonden, kun je de BV uitschrijven bij de KVK. Maar let op, als je een uitkering wilt aanvragen, wacht hier dan nog even mee.

 • Reken af voor de omzetbelasting (btw)
  De KVK geeft door aan de Belastingdienst dat de BV is/wordt beëindigd. Daarop ontvang je een brief met de vraag of je de laatste btw-aangifte wilt doen. Als dat is gedaan, stuurt de Belastingdienst een bevestiging van definitieve uitschrijving als ondernemer voor de btw.

 • Reken af voor de vennootschapsbelasting (vpb)
  Je krijgt ook een tweede brief waarin staat dat ook de laatste keer een aangifte voor de vpb gedaan moet worden. Tenzij je dga bent, dan betaalt u geen vpb maar inkomstenbelasting over het genoten salaris

 • Bewaar de administratie voor zeven jaar
  De administratie van de BV moet tenminste zeven jaar bewaard woorden. In sommige gevallen is dit tien jaar. Dit mag digitaal, maar je moet wel een bewaarder van de boeken en bescheiden aanwijzen. Dit gebeurt tijdens de aandeelhouders vergadering.

Schakel hulp in bij het beëindigen van een BV

Er zijn veel zaken waar je om moet denken bij het stoppen van een onderneming en het opheffen van een BV. Met de juiste ondersteuning kun je gecontroleerd stoppen en zorgen voor een zo vloeiend mogelijke afhandeling. Schakel bijvoorbeeld HautLegal in, een advocatenkantoor in Haarlem, zij hebben al jaren ervaring met het beëindigen van een BV.

Door admin