belastingdienst

Per 2016 nieuwe regels

In 2016 gaat de huidige VAR verklaring op de schop. Sterker nog, deze zal naar alle waarschijnlijkheid verdwijnen. Wil je nu nog een VAR verklaring aanvragen? Lees dan dit artikel.

Wat is een VAR verklaring?

Als je als freelancer of ZZP’er gaat werken dan heb je een VAR verklaring nodig. VAR staat voor Verklaring Arbeidsrelatie. Met dit papier kun je laten zien op welke wijze de belastingdienst jouw inkomsten beoordeeld. Een VAR verklaring is niet verplicht, maar de meeste opdrachtgevers vragen hier wel om. Jouw opdrachtgever heeft zo de zekerheid dat de belastingdienst jullie samenwerking niet als loondienst ziet. Met een VAR verklaring kun je dus aantonen dat je geen salaris krijgt. Je opdrachtgever hoeft dan geen sociale premies en loonheffing voor je te betalen.

De vier varianten

Er zijn vier varianten van de VAR verklaring. Als je een verklaring bij de belastingdienst aanvraagt dan kiest deze zelf welke variant voor jou van toepassing is. Je krijgt dan een van de onderstaande verklaringen toegestuurd:

  • VAR-wuo: winst uit onderneming
  • VAR-dga: inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap
  • VAR-loon: loon uit dienstbetrekking
  • VAR-row: resultaat uit overige werkzaamheden

VAR-wuo

Met een VAR-wuo ziet de belastingdienst jou als ondernemer. Met deze verklaring geef je jouw opdrachtgevers de zekerheid dat ze geen sociale premies en loonheffingen voor je hoeven af te dragen.

VAR-dga

Net als bij de VAR-wuo geef je jouw opdrachtgevers met deze verklaring de zekerheid dat ze geen premies of loonheffing hoeven af te dragen. De belastingdienst ziet jouw inkomsten als onderdeel van een vennootschap.

VAR-loon

Met deze verklaring verklaart de belastingdienst dat je jouw inkomsten voornamelijk uit dienstbetrekking verkrijgt. Je opdrachtgevers hebben dan niet de zekerheid dat ze geen premies en loonheffing over je diensten hoeven af te dragen. Je opdrachtgevers moeten dan zelf bepalen of je in dienst bent of niet. De belastingdienst kan achteraf bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking.

VAR-row

Een VAR-row is vergelijkbaar met een VAR-loon. Het biedt jouw opdrachtgevers geen zekerheid. Ze moeten zelf bepalen of je in dienst bent of niet. De belastingdienst ziet jouw verdiensten niet als winst en ook niet als een salaris.

Maximaal 1 kalenderjaar geldig

Een VAR kun je kosteloos bij de belastingdienst aanvragen. Dit kan je digitaal en schriftelijk doen. Je ontvangt de verklaring dan binnen vijf werkdagen. Deze is maximaal 1 jaar geldig. De VAR verloopt aan het eind van het kalenderjaar, dus op 31 december. Voor het nieuwe kalenderjaar moet je dus een nieuwe verklaring aanvragen. Dit kan al vanaf 1 september.

Ik heb al een VAR verklaring? Hoe zit dat dan met de nieuwe regeling?

Heb je al een VAR verklaring? Dan is er speciaal voor jou de overgangsregeling. Als je al een VAR verklaring 2014 hebt, blijft deze ook geldig in 2015 en hoef je geen nieuwe aan te vragen. Als je in 2015 andere werkzaamheden gaat uitvoeren, is het wel handig om een nieuwe VAR aan te vragen.

Door admin