Het einde van het jaar 2016 is al bijna in zicht. Hoogste tijd om alles rondom je boekhouding te checken, zodat je je administratie op orde hebt voor het nieuwe jaar. Je boekhouding over het jaar 2016 wordt straks afgesloten, waarna de cijfers verwerkt zullen worden in je aangifte inkomstenbelasting. Maar welke maatregelen moet je treffen om je boekhouding volledig en correct af te sluiten? Met de onderstaande vijf tips heb je snel je boekhouding op orde en kun je je boekjaar met een gerust hart afsluiten.


calculator-385506_960_720

Tip 1: Check of alles is ingeboekt

Verwerk nog de laatste bank-, giro- en kasmutaties over 2016 en controleer de eindsaldi. Kijk vervolgens of alle afschrijvingen over 2016 juist zijn verwerkt in je boekhouding. Let erop dat de afschrijvingsstaat is bijgewerkt en goed aansluit op de beginbalans van 2016 en eindbalans van 2017. Controleer daarna of alle inkoop- en verkoopfacturen over 2016 zijn ingeboekt. Check het totaal aantal openstaande posten van je crediteuren en debiteuren met de balanspost. Zijn er wellicht vervallen posten of posten die nog niet zijn betaald? Zorg dat alle openstaande posten in de boekhouding precies aansluiten bij je map met openstaande factureren. Heb je dit jaar via je bank of kas opbrengsten ontvangen of kosten betaald over 2017, dan boek je deze op de balanspost vooruitontvangen opbrengsten of vooruitbetaalde kosten. In het volgende jaar verwerk je deze tegen op de betreffende opbrengsten of kosten rekeningen.

Tip 2: Check je aftrekposten

Als ondernemer heb je vaak recht op diverse aftrekposten. Heb je je urenregistratie goed op orde? Denk dan ook aan het urencriterium, dit is namelijk een flinke aftrekpost als je hieraan voldoet. Wanneer je meer dan 1225 uur per jaar aan je bedrijf besteedt, kun je recht hebben op verschillende onderdelen van de ondernemersaftrek. Daarnaast kom je wellicht ook in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Je maakt hier aanspraak op wanneer je minimaal 2.301 (tot 311.242) euro investeert in bedrijfsmiddelen. Via de website van de Belastingdienst kun je de nieuwe percentages voor deze investeringsaftrek bekijken in een overzichtelijke tabel.

Tip 3: Check je vrijstellingen

Als ondernemer kun je aanspraak maken op verschillende vrijstellingen zoals de MKB-winstvrijstelling. Bekijk nog eens goed het verschil tussen de winst uit onderneming (WUO) en het resultaat uit overige werkzaamheden (ROW) in de inkomstenbelasting. Wanneer je een legitieme ondernemer bent, dan heb je namelijk recht op de MKB-vrijstelling van wel veertien procent van je winst. Het percentage wordt berekend over de winst die overblijft na toepassing van de ondernemersaftrek. Dat is zonde om te laten liggen.

Tip 4: Check je regelingen

Ben je recent gestart met je bedrijf en heb je dit jaar een hoger of lager inkomen in vergelijking met de afgelopen jaren? Wellicht kun je dan inkomstenbelasting terugvragen via de middelingsregeling. Deze regeling is ervoor bedoeld om de belastingdruk te verlichten bij sterk wisselende inkomens. Dit kan bij ondernemers wel eens voorkomen. Ook is er de kleineondernemersregeling. Hier kun je voor in aanmerking komen wanneer je als ondernemer weinig omzet maakt. De regeling houdt in dat iemand in aanmerking kan komen voor de vermindering van het btw-bedrag dat hij of zij dient te betalen aan de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst kun je een brochure te vinden, waar dit nader wordt toegelicht.

Tip 5: Gebruik boekhoudsoftware

Om de jaarafsluiting van je boekhouding goed af te ronden kan boekhoudsoftware een uitkomst zijn. Je kunt de jaarafsluiting van je boekhouding eenvoudig online bijhouden. Je hebt er altijd toegang tot en ziet gemakkelijk waar je voor het laatst bent gebleven. Wanneer je ook de mobiele applicatie gebruikt, geeft het je de vrijheid om de boekhouding bij te houden waar en wanneer je maar wil. Dat is dan erg praktisch wanneer je voor je bedrijf veel onderweg bent.

Door admin