resultaten rekening

resultaten rekeningDe resultatenrekening is een vast onderdeel van de jaarrekening. Deze geeft weer hoeveel winst en verlies je over een bepaalde periode hebt gedraaid. Meestal is dit een jaar. In dit artikel leggen wij je uit hoe een resultatenrekening is opgebouwd.

De resultatenrekening wordt ook wel de winst- en verliesrekening of exploitatierekening genoemd. Net als de balans, is het een onderdeel van de jaarrekening. Door een resultatenrekening op te stellen, krijg je een perfect inzicht in de winst- of verliesontwikkeling over een bepaalde periode. Dit kan een jaar zijn, maar ook een aantal maanden.

Wat hoort er in een resultatenrekening?

Het opstellen van een resultatenrekening is nodig, om een goed overzicht te krijgen van de financiële situatie van je onderneming. Het opmaken van een balans is dan niet genoeg. Deze geeft enkel een overzicht van je bezittingen en de wijze waarop je ze hebt gefinancierd. Dit is bij een resultatenrekening niet zo. Hierop staan de opbrengsten en kosten vermeld. Als er meer opbrengsten zijn dan kosten heb je winst gemaakt. In het geval van meer kosten dan opbrengsten heb je verlies gedraaid.

In een resultatenrekening dien je dus de opbrengsten en kosten te vermelden. Onder de opbrengsten vallen niet alleen de winst, maar bijvoorbeeld ook de renteopbrengst en de huuropbrengst. Bij zaken die onder de kosten vallen kun je weer denken aan de inkoopwaarde, onderhoudskosten, energiekosten en loonkosten.

Om het je wat duidelijker te maken, staat hieronder een simpel voorbeeld van een resultatenrekening.

Voorbeeld resultatenrekening

Opbrengsten  
Inkomsten uit verkochte producten 800
Inkomsten uit geleverde diensten

 

400
Totale omzet 1200
   
Kosten
Loonkosten 500
Inventaris 300
Afschrijving meubilair 200
Totale kosten 1000<
   
Brutowinst  
Totale omzet (1200) – kosten (1000) 200
Belastingen 100
Nettowinst 100

De resultatenrekening hierboven is natuurlijk wel een heel simpel voorbeeld. De afschrijvingen zin de kosten van goederen die langer dan één jaar meegaan. Stel dat een laptop van 800 euro naar schatting vier jaar meegaat. Dan deel je 800 door vier. Je komt dan uit op 200 euro per jaar. Je schrijft dan vier jaar lang, elk jaar 200 euro af.

Resultatenrekening verplicht

Het is verplicht om een winst- en verliesrekening op te stellen en deze te vermelden in de jaarrekening. De wet schrijft verschillende modellen voor op de resultatenrekening op te stellen. De Kamer van Koophandel hanteert er twee van. Dit zijn:

  • Het functionele model
  • Het categorale model.

Het functionele model

Het functionele model is de bekendste en meest gebruikte vorm. Een resultatenrekening die functioneel is ingedeeld, geeft een inzicht in de opbrengsten en kosten per activiteit. Dit is geschikt voor een handelsbedrijf. Een functioneel model ziet er zo uit:

Netto omzet  €
Kostprijs van de omzet -€
Brutomarge  €
Afschrijvingen -€
Nettomarge  €
Verkoop- en beheerskosten -€
Salarissen -€
Overige bedrijfskosten -€
Overige bedrijfsopbrengsten  €
Bedrijfsresultaat  €

Het categorale model

Hierin zijn de opbrengsten en de kosten onderverdeeld onder verschillende categorieën, zoals de kostprijs van de omzet, de verkoopkosten en de algemene beheerskosten.

  • Kostprijs van de omzet: onder deze categorie vallen kosten die rechtstreeks onder een levering of prestatie vallen. Voorbeelden hiervan zijn de inkoopkosten, opslagkosten, materiaalverbruik en salariskosten.
  • Verkoopkosten: hieronder vallen alle kosten die met de verkoop van je dienst of product te maken hebben, zoals de inventariskosten, de marketingkosten en de salariskosten van de verkoopafdeling.
  • Algemene beheerskosten: onder deze categorie kun je weer kosten vermelden die te maken hebben met het beheer van je onderneming. Hierbij kun je denken aan de salariskosten van de administratieve afdeling en de kosten voor het kantoor. Dit model is vooral geschikt voor een productiebedrijf.

Een categoraal model ziet er zo uit:

Netto omzet  €
Wijziging in voorraden (dit is het verschil in de voorraad aan het begin en aan eind van het boekjaar)  €
Geactiveerde productie  €
Overige bedrijfsopbrengsten  €
Som van bedrijfsopbrengsten  €
Som van bedrijfslasten -€
Bedrijfsresultaat  €

Onder de bedrijfslasten vallen kosten als personeel, grond, belastingen, onroerend goed, buitengewone lasten, rentekosten, incidentele lasten, lasten die niet uit de gewone bedrijfsvoering zijn ontstaan en andere financiële lasten.

Kosten opstellen resultatenrekening

Het maken van een winst- en verliesrekening is niet iets dat je binnen een paar uur doet. Er gaat heel wat tijd in zitten. Verder dien je ook over veel administratieve kennis te beschikken. Wil je zeker weten dat je resultatenrekening klopt? Schakel dan een administratief professional in. Deze heeft een ruime ervaring met het  maken van jaarrekeningen, bedrijfsbalansen en resultatenrekeningen. De kosten hiervan vallen erg mee en je bent er dan tenminste zeker van dat al je gegevens kloppen.

De kosten hangen weer af van het deel dat je uitbesteedt. Meestal valt het opstellen van een resultatenrekening samen met het opstellen van een jaarrekening. Voor deze complete activiteit betaal je als kleine ondernemer of zzp-er tussen de 500 en 1000 euro.

Door admin