administratie bv

balansBen je bezig met het opstellen van de jaarrekening? Dan is de balans hier een vast onderdeel van. Deze geeft weer hoe je onderneming er financieel voorstaat. De bedrijfsbalans is een duidelijk overzicht van je bezittingen, schulden en het eigen vermogen van je bedrijf.

Een bedrijfsbalans is een vast onderdeel van de jaarrekening. Dit is een financieel overzicht van het afgelopen boekjaar van je bedrijf. Het laat zien wat je in dat jaar op financieel gebied met je onderneming hebt gedaan. Aan de linkerkant staan de activa (bezittingen) en aan de rechterkant de passiva (schulden). balans moet natuurlijk altijd in evenwicht zijn. Als deze bedragen aan beiden kanten zijn opgeteld moeten ze op hetzelfde bedrag uitkomen.

Wat hoort er op een balans?

Je kunt een ondernemingsbalans zien als een duidelijk overzicht van je bezittingen, schulden en het eigen vermogen op een bepaald moment. Hiermee is het dan ook een momentopname. Het geeft je een duidelijk beeld hoe jouw onderneming er op dat moment financieel voorstaat. Je weet dan direct of dit positief of negatief is.

Verder geeft de bedrijfsbalans je ook een goed inzicht in de investeringen die je de afgelopen maanden hebt gedaan en hoe je deze hebt gefinancierd. Als je net bent begonnen met je bedrijf, zal je veel investeringen hebben gedaan in bedrijfsmiddelen, zoals een computer, bedrijfsauto, printer, het huren van een bedrijfslocatie, enz. Dit zie je allemaal terug in de balans.

De bedrijfsbalans bestaat altijd uit een linker- en rechterkant. Aan de linkerzijde, de activa-kant ofwel de debetzijde, staan al je bezittingen. Voorbeelden hiervan zijn geld, debiteuren of goederen. Aan de rechterkant, de passiva-kant, ofwel de creditzijde, staan de gemaakte schulden.

De debetzijde

Je bezittingen aan de debetzijde (activa-kant) worden weer onderverdeeld in vaste en vlottende activa.

Vaste activa

Hieronder vallen goederen die langer dan één jaar of één productieproces meegaan. Voorbeelden hiervan zijn, grond en terreinen, kantoorruimte, bedrijfsauto’s, computers en de gehele inventaris.

Vlottende activa

Onder vlottende activa vallen goederen die slechts één productieproces, één jaar of nog korter meegaan. Voorbeelden hiervan zijn eventuele vorderingen, kasgeld, debiteuren en grondstoffen.

De creditzijde

Aan de creditzijde staan je schulden en uitgaven. Deze worden weer onderverdeeld in eigen, lang vreemd en kort vreemd vermogen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is het totale bedrag dat jij het afgelopen boekjaar zelf in je bedrijf hebt geïnvesteerd.

Lang vreemd vermogen

Zaken die onder lang vreemd vermogen vallen, zijn een lening of een hypotheek met een looptijd van één jaar of langer.

Kort vreemd vermogen

Onder kort vreemd vermogen vallen kortlopende schulden, zoals het afdragen van belasting, eventuele salarissen aan medewerkers of uitbetalingen aan freelancers.

Balansmutaties

Een bedrijfsbalans is een overzicht van het afgelopen boekjaar. Het is dan ook een momentopname van een bepaalde periode. Als je weer een nieuwe investering doet of een product of dienst levert aan een klant, heeft dit invloed op je balans. Dit wordt een balansmutatie genoemd.

Het is geen aanrader om elke wijziging in de balans te verwerken. Dit kost erg veel tijd en het geeft geen duidelijk overzicht. Het is veel beter om een aparte melding te maken van de balansmutaties en deze later in de ondernemingsbalans te verwerken.

De balansmutaties moeten ook met elkaar in evenwicht zijn. Als je een nieuwe computer van 500 euro hebt aangeschaft, dan dien je bij de inventaris 500 euro te vermelden en bij je uitgaven 500 euro te vermelden. Zo blijft de ondernemingsbalans mooi in evenwicht.

Kom je er zelf niet uit?

Het opmaken van een balans lijkt zo makkelijk, toch is het nog een lastige klus. De meeste ondernemers komen er niet altijd uit en huren dan ook een professional in, die het voor hen kan doen.

Kom je er zelf niet uit? Of twijfel je eraan of je bedrijfsbalans wel helemaal klopt? Schakel dan een boekhouder of accountant in. Deze kan ook je complete boekhouding verzorgen. Dit is ook een aanrader als je weinig kennis hebt op het gebied van administratieve zaken. Een professional heeft hier een opleiding voor gevolgd en weet er dan ook alles over.

Kosten balans opstellen

De hoogte van het bedrag is weer afhankelijk van het deel dat je uitbesteedt. Als je een jaarrekening, met balans, wilt op laten stellen dan betaal je daar als zzp-er of kleine ondernemer tussen de 500 en 1000 per jaar voor. Voor grotere bedrijven ligt de prijs vaak rond de 1500 euro. Dit exacte prijs hangt weer af van de grootte van je onderneming en hoeveel werk de boekhouder er aan heeft.

Door admin