aanpassingen werkloosheidswet 2016

Mocht u in een situatie terechtkomen waarbij u geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, dan kunt u een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. Met deze WW-uitkering kunt u het verlies aan inkomen tussen twee banen opvangen. Desondanks worden er wel wat voorwaarden gesteld aan de WW-uitkering, bijvoorbeeld voorwaarden over hoe lang u ononderbroken heeft gewerkt. Het kabinet is in 2014 samen met werknemers- en werkgeversorganisaties overeengekomen dat de wetten rondom WW-uitkeringen gaan veranderen. Hieronder geven wij een opsomming van veranderingen die of vanaf 1 juli 2015, of vanaf 1 januari 2016 ingaan.

Wijzigingen werkloosheidswet 2016

De hieronder opgesomde wijzigingen hebben invloed op vroegere werknemers die na 1 januari 2016 een WW-uitkering aanvragen.

Tijdsduur

De duur van de uitkering is minimaal 3 en maximaal 38 maanden. De wijzigingen hebben hierop invloed, de maximale duur van de WW-uitkering gaat namelijk langzaam terug worden gebracht om het proces soepel te laten verlopen. U kunt rekenen op een terugloop van 1 maand per kwartaal, wat erin gaat resulteren dat vanaf 2019 de maximale duur van de WW maar twee jaar is.

Opbouw

Ook de opbouw van WW-rechten gaat door het kabinet aan worden gepast. In de eerste tien jaar van uw loopbaan bouwt u per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Na deze tien jaar bouwt u per gewerkt jaar een halve maand WW-recht op. De rechten die u voor 1 januari 2016 heeft opgebouwd, tellen voor 1 maand.

Passende arbeid

Een andere maatregel die vanaf 1 juli 2015 gaat gelden is de zogenaamde ‘passende arbeid’. Door deze maatregel mag het loon of het niveau van een baan geen reden meer zijn om deze af te wijzen of daarop te solliciteren. Hierdoor hoopt het kabinet burgers met een uitkering eerder aan een baan te helpen.

Inkomensverrekening

Een tweede maatregel die al vanaf 1 juli 2015 gaat gelden is de inkomensverrekening. Dit houdt in dat u van elke bruto verdiende euro zelf 30% mag houden, waardoor het altijd beter uitkomt om zo snel mogelijk werk te zoeken tijdens de uitkeringsperiode.

De aanpassingen die binnenkort ingaan zijn gericht op geldbesparing, en op het zo snel mogelijk herintreden in de werknemersmarkt van burgers met een uitkering. Doordat de wijzigingen geleidelijk ten kracht gaan treden, hoopt het kabinet en de werknemers- en werkgeversorganisaties dat het proces soepel verloopt en dat vroegere werknemers geen erge nadelen ervaren bij het veranderen van de WW-wetten.

Voor meer informatie over werkloosheid verwijzen we u naar http://werkloosheid.startpagina.nl.

Door admin