Minnelijke incasso versus gerechtelijke incasso

Een incassotraject kan in twee onderdelen worden opgesplitst: de minnelijke incasso en de gerechtelijke incasso. Idealiter, in de perfecte wereld, hoeft er uiteraard geen (online) incassotraject te worden opgestart, maar worden de facturen gewoon keurig op tijd betaald. Helaas is dit niet altijd het geval. Men spreekt dan van wanbetaling, oftewel de debiteur betaalt de rekening niet. Eerst zal er zonder de hulp van een rechter geprobeerd worden om het geld alsnog te verhalen. Dit gebeurt tijdens de minnelijke incasso. Werpt dit niet zijn vruchten af? Dan zal de wanbetaler voor de rechter moeten verschijnen tijdens de gerechtelijke incassoprocedure. In deze blog lees je meer over de verschillen tussen beide onderdelen, minnelijk en gerechtelijk, van het incassotraject. Ook zullen we de voordelen van een online incassotraject belichten.

Minnelijke incasso

Het minnelijke incassotraject start op het moment dat een debiteur zijn rekeningen niet betaalt. Minnelijk wil zeggen dat er nog geen rechter aan te pas komt. Vaak wordt er wel een (online) incassobureau ingeschakeld die het traject zal opstarten. Het doel hiervan is om het openstaande bedrag van de factuur op de wanbetaler te verhalen, tegen zo min mogelijk kosten. Dit gebeurt door middel van aanmaningen en sommaties. Ook kunnen er betalingsregelingen worden getroffen, indien blijkt dat de debiteur wel wil betalen, maar dit momenteel niet kan.

Gerechtelijke incasso

In sommige gevallen levert de minnelijke incasso niets op. In dat geval kan er over worden gegaan tot de gerechtelijke incasso. Dit is het deel van het incassotraject waarbij er een rechter wordt ingeschakeld. De wanbetalende debiteur moet dan voor de rechter verschijnen. De wanbetaler wordt hiertoe opgeroepen via een zogenaamde dagvaarding. De rechter bepaalt de vervolgstappen en kan tevens toestemming verlenen tot beslaglegging op bijvoorbeeld de (on)roerende goederen, de bankrekening of het inkomen.

De voordelen van een online incassotraject

Een incassotraject via een traditioneel incassobureau kan behoorlijk wat rompslomp met zich meebrengen. Vaak duren dit soort trajecten erg lang. Gelukkig kan het allemaal veel sneller en simpeler met een online incassotraject. Klik op de link om je zaak binnen enkele minuten en in een paar simpele stappen te starten. Een online incassotraject is zo geregeld. Het traject is volledig geautomatiseerd, maar jij hebt wel zelf de regie in handen. Ook krijg je realtime inzicht in de huidige status van de zaak. Zo weet je precies hoe het ervoor staat en wat je te wachten staat.

Door Max