salarisadministratie uitbesteden

Een gedegen administratie is van groot belang, zowel voor uw eigen bedrijfsvoering maar ook om te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen als ondernemer. Voor het doen van belastingaangifte is een deugdelijke administratie ook noodzakelijk.
Onder administratie worden alle gegevens verstaan die betrekking hebben op uw bedrijf. De gegevens die u elektronisch vastlegt (bijvoorbeeld met de computer of tablet), maar ook alle gegevens die u op papier vastgelegd heeft (inclusief kladaantekeningen). De administratie dient afgestemd te zijn op de aard van uw bedrijf.

Begin op tijd

Begin voordat u officieel met uw onderneming start met het opzetten van een deugdelijke administratie en bewaar alle bewijsstukken. Zet uw administratie bij voorkeur digitaal op, zodat u efficiënt te werk kunt gaan. Mocht u de benodigde kennis (nog) niet hebben om een goede administratie op te zetten, overweeg dan om tijdig professionele ondersteuning te zoeken zodat u aan de vereisten voldoet.

Uw eigen bedrijfsvoering

Door het voeren van een gedegen administratie heeft u snel inzicht in belangrijke gegevens van uw onderneming: zoals de omzet, kosten en winst. Hierdoor krijgt u inzicht in uw resultaten en kunt u snel inspelen op ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Het bijhouden van de crediteuren- en debiteurenadministratie vindt ook plaats op basis van uw bedrijfsadministratie, waardoor u zicht houdt op nog te ontvangen en te betalen facturen.

Belastingaangifte

Op basis van uw financiële administratie doet u elektronisch belastingaangifte voor de inkomstenbelasting en voor de omzetbelasting. Met een goed bijgehouden administratie kan uw belastingaangifte snel en soepel verlopen. Omdat de belastingdienst moet bepalen hoeveel belasting u verschuldigd bent kunnen zij een controle uitvoeren. De controle door de Belastingdienst moet binnen een redelijke termijn uitgevoerd kunnen worden. Als blijkt dat de administratie niet goed bijgehouden is of als bewijsstukken niet lang genoeg bewaard zijn, zal de Belastingdienst zelf een inschatting maken van de bedrijfsresultaten. Deze berekening kan ongunstig voor u zijn, waarbij een omgekeerde bewijslast geldt: u zult zelf moeten bewijzen dat de gemaakte berekening onjuist is.

Regelingen

Om gebruik te kunnen maken van regelingen zoals de regelingen voor ondernemersaftrek, de kleine ondernemersregeling of verlegging is het voeren van een deugdelijke administratie noodzakelijk.

Wettelijke verplichting

De wet verplicht ondernemers om alle bedrijfsgegevens te bewaren, zodat het mogelijk is om achteraf de gegevens te controleren. Door een gedegen administratie te voeren is deze controle eenvoudig mogelijk.

Door admin