SVOH subsidie aanvragen in 2024

Het verduurzamen van huurwoningen is een belangrijke stap naar een duurzamer Nederland. De Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) biedt verhuurders financiële ondersteuning om energiebesparende maatregelen door te voeren. Bij Directverduurzamen.nl helpen we u met het aanvraagproces voor de SVOH-subsidie in 2024, zodat u maximaal kunt profiteren van deze regeling.

Wat is de SVOH-subsidie?

De SVOH-subsidie is ontworpen om verhuurders te stimuleren hun huurwoningen energiezuiniger te maken. Deze subsidie is beschikbaar voor institutionele beleggers, zakelijke verhuurders en particuliere verhuurders, maar niet voor woningbouwcorporaties. Het doel is om bij te dragen aan de ambitie van Nederland om tegen 2050 CO2-arm te zijn.

Voorwaarden voor deze subsidie:

Om in aanmerking te komen voor de SVOH-subsidie, moeten de huurwoningen aan bepaalde voorwaarden voldoen. De woning moet een bestaande huurwoning zijn en geregistreerd staan in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met een woonfunctie. De maatregelen moeten uitgevoerd worden door een erkend bouwbedrijf of bouwinstallatiebedrijf en mogen pas gestart worden na 1 april 2023. Bovendien mag er geen andere subsidie zijn aangevraagd voor dezelfde maatregelen.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

De SVOH-subsidie kan worden aangevraagd voor een breed scala aan energiebesparende en onderhoudsmaatregelen. Dit omvat isolatie, HR++-glas, warmtepompen en zonneboilers. Ook energieadvies kan worden gesubsidieerd, mits er ten minste één energiebesparende maatregel wordt uitgevoerd. Voor monumentale huurwoningen gelden specifieke voorwaarden en subsidiebedragen.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De maximale subsidie per woning bedraagt €6.000, met een totaal van maximaal €400.000 per aanvraag. Voor aanvragen van €125.000 of meer moet de subsidieaanvraag worden ingediend voordat de werkzaamheden starten. Bij aanvragen onder dit bedrag moet de subsidieaanvraag worden ingediend nadat de werkzaamheden zijn afgerond. De subsidie wordt altijd achteraf uitbetaald, zonder voorschotten.

Het aanvraagproces

Het aanvragen van de SVOH-subsidie is mogelijk tot 31 december 2025. Het proces begint met het invullen van een digitaal aanvraagformulier, beschikbaar op de website van Directverduurzamen.nl. Het is essentieel om alle vereiste documenten en facturen goed te bewaren, aangezien deze tot tien jaar na de aanvraag kunnen worden gecontroleerd.

Meer informatie en advies

Bij Directverduurzamen.nl bieden we een gratis oriënterend adviesgesprek aan om u te helpen bij de subsidieaanvraag. Onze adviseurs staan klaar om u te informeren over de voorwaarden, het aanvraagproces en alle vervolgstappen, zodat u zonder zorgen kunt verduurzamen.

Voor meer details en om uw aanvraag in te dienen, bezoekt u Directverduurzamen.nl. Samen werken we aan een duurzamer Nederland.

Door Max