Jaarrekening

De Jaarrekening

Wat is het? Is verplicht? Wij leggen het uit!

Bijna iedere onderneming is het verplicht om jaarlijks een jaarrekening op te stellen. Het is een financieel overzicht van het afgelopen boekjaar. Het laat in grote lijnen zien wat je dat betreffende boekjaar op financieel gebied met je bedrijf hebt gedaan. Een jaarrekening hoort helemaal aan te sluiten op de administratie, welke weer aansluit op boekstukken, zoals facturen, afschriften en bonnen.

Onderdelen jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit drie onderdelen:

 • De balans per 31 december van het boekjaar
 • De winst- en verliesrekening (resultatenrekening van het afgelopen boekjaar)
 • Een toelichting op beide. De grootte van deze toelichting is weer afhankelijk van het soort onderneming. Bij een kleiner bedrijf bestaat deze toelichting doorgaans uit een beschrijving van de wijze waarop de balans tot stand is gekomen

De balans

balansDe balans geeft een overzicht van de financiële situatie van je bedrijf. Deze momentopname geeft de schulden en de bezittingen van je onderneming weer. Je bezittingen, ofwel activa, staan aan de linkerkant van de balans. Je schulden, ofwel passiva staan weer aan de rechterkant van het overzicht. Verder geeft de balans algemene informatie weer over je bedrijf, zoals de balansdatum, het aantal werknemer, de bestemming van de winst en de lengte van het boekjaar.

De winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening wordt ook wel de resultatenrekening of exploitatierekening genoemd. Deze geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven in het boekjaar. Het einde van het overzicht geeft weer hoeveel winst en verlies er is behaald.

De toelichting

De omvang van de toelichting, hangt weer af van de grootte van de onderneming. Bij een kleine rechtspersoon bestaat de toelichting uit een korte omschrijving over de manier waarop de balans tot stand is gekomen en het aantal werknemers. Bij een grotere onderneming is deze toelichting omvangrijker. Zo staan hier ook betalingen aan de directie op vermeld.

Voor wie?

Een jaarrekening is bedoeld voor verschillende doelgroepen:

 • De eigenaar: voor kleine rechtspersonen zijn de lezers de eigenaar zelf en de Belastingdienst
 • De financiers: sommige ondernemers moeten de jaarrekening afgeven aan de financiers, zoals de bank die de hypotheek voor het bedrijfspand heeft verschaft
 • Kamer van Koophandel (KvK): ondernemers die een bv hebben, zijn het verplicht om hun jaarrekening bij de KvK te deponeren

Doelen jaarrekening

Voor de meeste ondernemers heeft een jaarrekening twee of drie doelen. Zo kunnen ze een vergelijking maken met andere bedrijven, financiële verantwoording afleggen aan de Belastingdienst en financiële verantwoording afleggen aan externe financiers, zoals banken.

Vergelijking maken met andere bedrijven

Aangezien een jaarrekening een duidelijk overzicht geeft van je financiële situatie, kun je goed zien hoeveel winst en verlies je het afgelopen jaar hebt gemaakt. Verder kun je via een jaarrekening gemakkelijker je eigen onderneming vergelijken met die van anderen. Je kunt dan goed zien hoe andere ondernemingen hun geld hebben besteedt. Ook wordt het je dan duidelijk of je meer winst hebt behaald dan je concurrenten.

De Belastingdienst

Iedere ondernemer is het verplicht om financiële verantwoording aan de Belastingdienst af te leggen. Meestal worden de gegevens uit de jaarrekening overgenomen om de winstaangifte inkomstenbelasting voor ondernemers in te dienen. Deze aangifte bestaat uit een balans en een resultatenrekening.

De bank

Als je geld hebt geleend van een externe financier, zoals de bank, dan moet je hier elk jaar financiële verantwoording aan afleggen. De bank wil namelijk een soort van garantie zien en vraagt ieder jaar om de jaarrekening. Zo kan er worden bekeken hoe vermogend je bent. Ook kan de bank dan meer zekerheid eisen als het slechter gaat met je bedrijf. Als het goed gaat met je bedrijf, kan de bank dan juist besluiten om een hogere lening te verschaffen.

Organisaties die een jaarrekening moeten deponeren

De volgende soort organisaties moeten een jaarrekening deponeren:

 • Bv’s
 • Nv’s
 • Coöperaties
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Vof’s en cv’s, waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn
 • Organisaties in bepaalde specifieke branches, zoals woningcorporaties, pensioenfondsen en omroepen
 • Verenigingen en stichtingen met een onderneming, welke in 2 opeenvolgende boekjaren minimaal €6 miljoen per jaar hebben opgezet
 • Ondernemingen die onder de Wet Formeel Buitenlandse Vennootschap vallen. Zij zijn het verplicht om hun jaarrekening te deponeren volgende de Nederlandse regels en een jaarrekening volgends de regels van het land van herkomst
 • Buitenlandse rechtspersonen met vestigingen in Nederland, die in het land van herkomst ook verplicht zijn om een jaarrekening te publiceren. Zij moeten in dezelfde vorm een jaarrekening aanleveren als in het herkomstland

Alle overige soorten organisaties, zoals eenmanszaken of zzp’ers hoeven geen jaarrekening te deponeren bij de KvK.

Kosten jaarrekening opstellen

kosten jaarrekeningSommige ondernemers stellen zelf een jaarrekening op, maar de meesten laten dit doen door de belastingadviseur of de boekhouder. Bij grotere bedrijven is het zelfs verplicht dat een accountant de jaarrekening goedkeurt. De kosten van het laten opstellen van een jaarrekening zijn weer afhankelijk van de grootte van je onderneming en de manier waarop je de gegevens levert. Als je je administratie goed bijhoudt in een Excel-bestand, dan heeft je boekhouder een duidelijk overzicht van alle kosten die je het afgelopen jaar hebt gemaakt. Deze kan dan snel en gemakkelijk je jaarrekening opstellen. Als kleinere ondernemer betaal je tussen de €500 en €1000 voor het laten opstellen van een jaarrekening.

Jaarrekening opstellen uitbesteden?

Via onderstaand formulier kunt eenvoudig een administratiekantoor in uw regio vinden, die u kan ondersteunen bij het opstellen van uw jaarrekening.

Photo credits: